Your Perfect Offspring

 

 

Wat betekent het vandaag om mens te zijn en wat zullen we uiteindelijk bekomen? We gaan steeds meer als cyborgs door het leven. Dit zien we in alledaagse dingen, zoals het dragen van een bril, gehoorapparaat of prothese... De technologische vooruitgang versterkt de menselijke capaciteiten, maar onze basis is hier nog steeds menselijk.

 

Wat als men aan die basis gaat sleutelen om zo de natuurlijke grenzen te overschrijden? Het is een interessant gegeven dat de mens in staat is zichzelf te verbeteren, maar is het daarom ook wel ethisch verantwoord? Wat betekent 'de mens' dan eigenlijk binnen de mensheid? Mogen wij ons die macht toe-eigenen?

 

In-Vitrogametogene (IVG) is een nieuwe technologie die het mogelijk maakt om met de stamcellen van de huid nieuwe zaad-of eicellen te produceren. Op deze manier kan je op een buitengewone wijze kinderen verwekken die 100% van jezelf zijn. Deze techniek kan gezien worden als een posthumanistische aanzet. Kan men spreken van menselijkheid in zijn natuurlijkste vorm? Als de wens naar een eigen kind onweerstaanbaar groot is, zouden we dan allemaal hier voor kiezen?

Installation View BredaPhoto 2018

Blog
Blog